Numells KA & Byggkonsult
Tjänster

TJÄNSTER

Daniel Numell

Bygglovshandlingar


Utöver kontrollansvar kan jag hjälpa dig att ta fram fackmannamässiga ritningar och bygglovshandlingar efter dina önskemål. Du är varmt välkommen att kontakta mig för ytterligare information. 

Kontrollansvarig 


Vad är en kontrollansvarig?
Kontrollansvarig är något som  infördes i plan- och bygglagen år 2011 och ersatte då det tidigare begreppet kvalitetsansvarig. För att vara en godkänd kontrollansvarig måste man ha rätt kunskap och erfarenhet inom det område som efterfrågas. Detta är något som stärks genom en certifiering.

Vad gör en kontrollansvarig?
Den kontrollansvariges huvudsakliga uppgift är att se till att kontrollerna genomförs enligt kontrollplanen och även ansvara för att gällande regler och lagar efterföljs under hela byggtiden.  Den kontrollansvarige har dessutom till uppgift att säkerställa att kontrollerna blir dokumenterade, vilket är viktigt för att kunna styrka processen till myndigheterna.  Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till byggherren. Alltså kan man inte vara kontrollansvarig för sitt eget byggprojekt. 

Vem behöver en kontrollansvarig?
Grundregeln är att du som behöver ett bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan även behöver en kontrollansvarig. Exempel på åtgärder som kräver en kontrollansvarig är:
- Nybyggnation av villa
- Nybyggnation av fritidshus
- Schaktning eller fyllning som förändrar marknivån väsentligt
Som i mycket annat finns det inga regler utan undantag, men byggnadsnämnden hos kommunen kan alltid underätta dig om det krävs en kontrollansvarig för ditt projekt eller inte. 


När i byggprocessen ska en kontrollansvarig anlitas?
Det absolut bästa är om kontrollansvarige kontaktas redan i idé eller projekteringsstadiet. Detta för att man då redan innan projektet startar på allvar, med övriga entreprenörer, kunna på ett ekonomiskt och smidigt sätt påverka att projeket blir av högsta kvalité.